Pomoc

Import danych

QuickCRM umożliwia import danych do systemu z pliku CSV i XLSX. Import dotyczy osób kontaktowych i firm. Dzięki tej funkcji możesz bardzo szybko stworzyć bazę kontrahentów w systemie.

Import firm i osób kontaktowych odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym kroku dodajemy firmy, a następie dołączamy do nich osoby kontaktowe. Jeżeli nie chcesz importować firm, przejdź do opisu — import osób.

Przygotowanie pliku

ID Importu — najważniejszy atrybut w pliku:
a) jeżeli w systemie nie ma dodanych kontrahentów — w pliku w kolumnie ID Importu zacznij numeracje od 1,
b) jeżeli w systemie ręcznie zostały utworzone kartoteki kontrahentów — w pliku w kolumnie ID Importu zacznij numeracje od 1,
b) jeżeli to kolejny import firm z pliku — sprawdź w systemie pierwszy wolny numer w kolumnie Import ID i wpisz go do pliku jako pierwszy.

Przykładowy plik importu: Import firm

Zasady:

a) nie używaj znaków specjalnych “+” lub “()” w numerze telefonu,
b) usuń hiperłącza w adresie strony/maila,
c) usuń nadmiarowe spacje w obrębie całego dokumentu,
d) nie importuj niepotrzebnych kolumn (bez danych),
e) zaznacz wszystkie komórki i sformatuj jako tekst.

Import firm do systemu

[1] Wybierz z menu pozycję “Ustawienia” i przejdź dalej do “Import danych”.

[2] W tym przypadku wybieramy opcję “Import z pliku XLSX”.

[3] Dodaj odpowiednio przygotowany plik.

[4] Wybierz typ importu. Jeżeli chcesz zaimportować firmy i osoby kontaktowe, zacznij od dodawania firm.

[5] Wybierz “Dalej”, jeśli uzupełniłeś powyższe kroki.

[6] Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję “pomiń pierwszą linię”, jeśli w pliku zostawiłeś nagłówki (np. “Kontrahent”, “Miasto”).

[7] Wpisz nazwę szablonu np. “Import kontrahentów”.

[8] Do każdej kolumny z pliku przypisz taką samą nazwę w systemie, aby prawidłowo zaimportować dane.

Dane zostały zaimportowane do systemu, przejdź do listy firm.