Pomoc

Tworzenie zadań i zdarzeń

Zadanie – jest to zaplanowana w systemie aktywność. Może to być np. zaplanowane spotkanie lub przygotowanie oferty.

Zdarzenie – to wykonane zadanie. Jeśli swoje zaplanowane zadanie oznaczysz jako wykonane zostanie ono automatycznie zapisane jako zadanie ukończone oraz zostanie utworzone zdarzenie. Dodatkowo, jeśli to klient skontaktuje się z Tobą, możesz utworzyć zdarzenie, które będzie widoczne na Twojej liście oraz przypisane zostanie do kontrahenta.

Zadania można tworzyć w wielu miejscach w systemie. Z poziomu kalendarza wystarczy dwa razy kliknąć w konkretny dzień lub wybrać opcję “dodaj nowe zadanie”, aby rozpocząć dodawanie zadania.

Z zadaniem możesz powiązać kontrahenta, dokumenty oraz szanse sprzedaży, a także tworzyć powiadomienia.


Tworzenie zadania

[1] Utwórz zadanie, klikając na przycisk “dodaj nowe zadanie” lub dwa razy klikając w wybrany dzień na kalendarzu.

[2] Wybierz typ zadania. W systemie domyślnie zdefiniowane są cztery typy zadań:

  • Zaplanowane spotkanie z klientem
  • Skontaktować się
  • Przygotować ofertę
  • Dostarczyć ofertę

[3] Wybierz osobę, do której chcesz przypisać zadanie. Możesz tworzyć zadania dla siebie, możesz też delegować zadania innym pracownikom. Wystarczy, że wpiszesz pierwsze litery, a system podpowie Ci osoby.

[4] Możesz wybrać osobę klienta, z którą związane jest zadanie. Wystarczy, że wpiszesz pierwsze litery, a system podpowie Ci kontrahentów.

[5] Jeśli chcesz, ustaw przypomnienie, które wyświetli się wraz z opisem w odpowiednim czasie.

[6] Powiąż zadanie z kontrahentem, aby tworzyć wspólną historię wszystkich kontaktów, do której masz dostęp w karcie kontrahenta. Wystarczy, że wpiszesz pierwsze litery, a system podpowie Ci kontrahentów.

[7] Jeśli jest to zadanie, które wykonujesz systematycznie, zaznacz, że jest to zadanie cykliczne i wybierz częstotliwość powtarzania.